19-11-2006

Dagelijks Bestuur

Jenny Lambrechts, voorzitster.
Veel salsa vanaf ongeveer 1995 met haar dochter Ellen.
Marion del Prado uit Eindhoven, secretaris.
o.a. bekend van SalsaRadio Carrousel.
Lloyd Muyden, penningmeester.
Niet veel met salsa, wel veel met centjes
01-06-2010

Salsa Merit Awards


Over Ons

05-06-2011

Bestuurswissel 2011 Salsa Comité Brabant

Er zijn weer wat jaren verstreken. Het bestaande dagelijks bestuur van Stichting Salsa Comité Brabant was toe aan een wissel. Marjon van de Nadort (penningmeester) en André Engelman (voorzitter) treden af. Marjon moet i.v.m. haar werk afscheid nemen en André wil graag wat meer praktisch bijdragen door meer workshops te gaan doen.

Voor hen komen in de plaats Lloyd Muyden (penningmeester) en Jenny Lambrechts (voorzitster). De eerste is een puur financieel persoon, iets minder verbonden met salsa, wel goed voor de centjes en de laatste is… de moeder van DJ Ellen (van Utty en Ellen). Een mooie brug met de nieuwe generatie.

Natuurlijk blijven de operationele commissies zoals ze zijn. We hopen met Salsa Comité Brabant nog mooie activiteiten te organiseren. Plannen voor dit jaar zijn meer radio en radio feesten, meer workshops en ondersteuning in de bredere gerichte salsa-activiteiten in Brabant. Maar vooral het blijven verbinden van mensen! Er zullen dus nog steeds oproepen voor vrijwilligers zijn voor activiteiten (we kunnen nog iemand gebruiken die in het weekend wil helpen met informatie op deze site te zetten).

Marjon: namens iedereen hartstikke bedankt voor alles! Je bijdrage was top!

Salsa Comité Brabant is opgericht in maart 2003 en heeft sinds 20 januari 2004 de vorm van een stichting. In 2006 en 2011 vond er een bestuurswissel plaats.

Stichting Salsa Comité Brabant (SSCB) organiseert en promoot 'niet-commerciële' (salsa)-activiteiten op het gebied van de Caribische en Zuid-Amerikaanse muziek en dans in Noord-Brabant. Daarnaast faciliteert SSCB mensen die leuke '(salsa)-ideëen' hebben, maar die hulp nodig hebben bij het organiseren daarvan.

12-11-2006

Ons doel

SSCB wil salsa in Brabant promoten door het opstarten of faciliteren van verschillende activiteiten. Alle eventuele inkomsten worden hiervoor gebruikt, want in een stichting mag winstbejag geen doel op zich zijn. Ook garandeert de stichtingvorm dat het bestuur eventuele inkomsten niet voor persoonlijke zaken kan gebruiken.

29-05-2011

Wat we doen

SSCB vervult een portaalfunctie voor organisaties en particulieren die actief (willen) zijn op het gebied van de Caribische en Zuid-Amerikaanse muziek en dans. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Camping Antilliaanse Feesten en de Salsa Merit Awards. De stichting heeft ook eigen expertise op het gebied van bijvoorbeeld dansactiviteiten (workshops en shows), hulp bij festivals, radiopresentatie & PR, fotografie en voorverkoop van kaartjes bij verschillende feesten van derden.

De stichting heeft een communicatienetwerk opgebouwd dat heel Brabant bestrijkt. Kortom, SSCB vormt een paraplu voor 'niet-commerciële' (salsa)-initiatieven in het Brabantse.

29-05-2011

Samen voor salsa

De grootste drive achter de stichting is dat vereende krachten veel meer waard zijn dan 'ieder voor zich'. Maar een stichting geeft, als rechtspositie, ook gemak voor de financiële logistiek. Alle loshangende initiatieven zijn bij elkaar geraapt en verenigd onder één paraplu. Het is uiteindelijk een soort fusie geworden van SalsaFun (een salsa-vriendenclub uit Tilburg), Salsa Cirkel Eindhoven en de bestaande bestuursleden.

06-05-2007

OVER ONS

Over Ons

De bestuursleden van SSCB hebben een aantal zaken gemeen: ze hebben geen binding met dansscholen en geen commercie?le belangen, ze zijn enthousiast en initiatiefrijk en natuurlijk zijn ze gek van salsa!

29-05-2011

De commissies

SSCB bestaat, naast het Dagelijks Bestuur, uit een Bestuurs-adviescommisie, gevormd door o.a. Roger Herklots en Esmaralda Huijbregts. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief.

Commissie SalsaFriends

Bestaande uit Sylvia Kessels en Astrid Joosten. Astrid en Sylvia organiseren 2x per jaar een SalsaFriends feest, meestal in Bosvreugd in Tilburg. Deze feesten brengen gevarieerde 'salsa' muziek en soms ook live bands. Ze zijn bestemd voor de 'niet stijl gebonden' dansers en hebben meestal een thema.

Iedereen is welkom. Opbrengsten zijn voor een volgend feest. Ze worden door SCB gesteund omdat ze niet-commercie?le belangen nastreven.